← Go Back

灣仔區分齡田徑比賽2017

康樂及文化事務署、灣仔體育總會、灣仔區文娛康樂體育會、灣仔區議會合辦

灣仔區分齡田徑比賽 2017

日期:2017年11月19日

班別 學生 項目 名次
4A 李皓行 男子F 組60米 季軍
4B 陳可晴 女子F 組60米 亞軍