← Go Back

「食唔晒.好鬼嘥」會展中心海報設計比賽2018

「食唔晒.好鬼嘥」會展中心海報設計比賽2018

香港會議展覽中心主辦

比賽日期:2018年3月

班別 學生 名次
5A 陳栩揚 高小組亞軍
6B 甄 殷 高小組優異獎