← Go Back

第六屆亞太傑出青少年鋼琴比賽

第六屆亞太傑出青少年鋼琴比賽

港青學術協會主辦

日期 : 2018年2月18-20日

班別 學生姓名 獎項
4A 袁而萱 五級鋼琴考試組
兒童中級組
優良
優良
5A 粱柏熙 八級鋼琴考試組 優良
5A 陳栩揚 兒童高級組
演奏級公開組
優良
優良