← Go Back

第五屆全港小學數學挑戰賽初賽

第五屆全港小學數學挑戰賽初賽

香港天主教教區學校聯會(中學組)主辦

日期:2018年12月1日

班別 學生 獎項
4A 殷皓陽 個人賽金獎
5B 楊尚樺 個人賽金獎
5A 張蘊之 個人賽銀獎
5D 李仲庭 個人賽銀獎
5D 鄧一鳴 個人賽銀獎
6C 王日峰 個人賽銀獎
4B 廖汛軒 個人賽銅獎
4B 衛昊成 個人賽銅獎
5B 魏梓明 個人賽銅獎
5D 梁雅然 個人賽銅獎
6A 程溢康 個人賽銅獎
6A 黃卓文 個人賽銅獎
6C 楊以淳 個人賽銅獎
6D 梁兼維 個人賽銅獎
6D 蔣然聰 個人賽銅獎
4D 方筠皓 個人賽優異獎
4E 鄭景駿 個人賽優異獎
5A 文朗行 個人賽優異獎
5B 吳君立 個人賽優異獎
5C 吳奕漮 個人賽優異獎
5C 李珀經 個人賽優異獎
5C 詹杰宇 個人賽優異獎
5D 潘敏菊 個人賽優異獎
6B 潘頌熹 個人賽優異獎
6B 司徒弘傑 個人賽優異獎
4A
4B
4E
4E
殷皓陽
蘇梓賢
黃顯就
鄭景駿
團體賽第十名