← Go Back

《字遊香港》全港中小學生旅遊大使選拔賽--徵文比賽

《字遊香港》全港中小學生旅遊大使選拔賽--徵文比賽

語常會及新城廣播有限公司合辦

班別 學生姓名 獎項
5C 李皓行 100篇得獎作品
2月份最積極參與獎